top of page
Tachometer-and-the-Target-Wheel-7.png

Gweithdy ac Atgyweirio

Newid cyflym a chyn lleied o anghyfleustra â phosibl

Mae ein gweithdy yn cynnig cyfleusterau profi ac ailwampio helaeth, gyda'r gallu i brofi cerrynt uchel.

Beth y gallwn ei wneud?

Mae gan ein peirianwyr proffesiynol gyfoeth o wybodaeth a phrofiad rheilffyrdd byd-eang. Drwy dyfu eu profiad yn y diwydiant rheilffyrdd ers blynyddoedd lawer, mae gan ein tîm peirianneg yr arbenigedd i fodloni'r gofynion a fynnir gan safonau'r diwydiant, ein cwsmeriaid a'r Awdurdod Cymeradwyo Diogelwch.

Trwy ddatblygu systemau a chynhyrchion newydd o'r cysyniad dylunio hyd at waith cynnal a chadw mewn swydd; mae ein peirianwyr yn gweithio'n agos gyda, ac yn helpu i arwain ein cwsmeriaid trwy gydol y cylch bywyd datblygu.

Mae Rowe Hankins Ltd wedi ymrwymo i welliant, datblygiad a thwf parhaus gyda dealltwriaeth lwyr o'u gofynion cwsmeriaid, defnyddwyr terfynol a'r farchnad reilffordd yn y dyfodol.

bottom of page