top of page

Rowe Hankins Ltd. Polisi Cwcis

Ynglŷn â'r polisi cwcis hwn

Mae'r Polisi Cwcis hwn yn egluro beth yw cwcis a sut rydym yn eu defnyddio. Dylech ddarllen y polisi hwn i ddeall beth yw cwcis, sut rydym yn eu defnyddio, y mathau o gwcis a ddefnyddiwn h.y., y wybodaeth a gasglwn gan ddefnyddio cwcis, sut mae Rowe Hankins Ltd. yn defnyddio'r wybodaeth honno, a sut i reoli'r dewisiadau cwci. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio, storio a chadw eich data personol yn ddiogel, gweler ein Polisi Preifatrwydd.

Gallwch newid neu dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd o’r Datganiad Cwci ar ein gwefan.

Dysgwch fwy am bwy ydym ni, sut y gallwch gysylltu â ni a sut rydym yn prosesu data personol yn our Polisi Preifatrwydd.

Mae eich caniatâd yn berthnasol i'r parthau canlynol: www.rowehankins.com

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis a ddefnyddir i storio darnau bach o wybodaeth. Mae'r cwcis yn cael eu storio ar eich dyfais pan fydd y wefan yn cael ei llwytho ar eich porwr. Mae'r cwcis hyn yn ein helpu i wneud i'r wefan weithio'n iawn, gwneud y wefan yn fwy diogel, darparu gwell profiad i ddefnyddwyr, a deall sut mae'r wefan yn perfformio a dadansoddi'r hyn sy'n gweithio'n gywir a lle mae angen gwella.

Sut ydyn ni'n defnyddio cwcis?

Fel y rhan fwyaf o'r gwasanaethau ar-lein, mae ein gwefan yn defnyddio cwcis parti cyntaf a thrydydd parti at nifer o ddibenion. Mae'r cwcis parti cyntaf yn angenrheidiol er mwyn i'r wefan weithredu yn y ffordd gywir, ac nid ydynt yn casglu dim o'ch data personol adnabyddadwy.

Mae'r cwcis trydydd parti a ddefnyddir ar ein gwefannau yn cael eu defnyddio'n bennaf i ddeall sut mae'r wefan yn perfformio, sut rydych chi'n rhyngweithio â'n gwefan, cadw ein gwasanaethau'n ddiogel, darparu hysbysebion sy'n berthnasol i chi, ac i gyd yn darparu gwell a gwell i chi. profiad y defnyddiwr trwy gyflymu eich rhyngweithio â'n gwefan yn y dyfodol.

Pa fathau o gwcis ydyn ni'n eu defnyddio?

Rydyn ni'n grwpio'r cwcis rydyn ni'n eu defnyddio ar ein gwefan i'r categorïau canlynol:

Cwcis angenrheidiol

Mae'r cwcis hyn yn angenrheidiol i alluogi nodweddion sylfaenol y wefan hon i weithio. Nid yw'r cwcis yn casglu nac yn storio unrhyw ddata personol.

Cwcis dadansoddol

Mae'r cwcis hyn yn ein galluogi i ddadansoddi eich defnydd o'r wefan i werthuso a gwella ein perfformiad. Efallai y byddant hefyd yn eu defnyddio i ddarparu profiad gwell i gwsmeriaid ar y wefan hon.

Cwci

 1. _ga

 2. _gat_gtag_G-BGX9KK28H0

 3. _gid

Math

 1. 0

 2. 0

 3. 0

Hyd

 1. 2 flynedd

 2. 1 funud

 3. 1 diwrnod

Disgrifiad

 1. Mae Google Analytics yn gosod y cwci hwn. Mae'r cwci yn cyfrifo data ymwelwyr, sesiynau, ymgyrchu ac yn cadw golwg ar ddefnydd y safle ar gyfer adroddiad dadansoddeg y safle. Mae'r cwcis yn storio gwybodaeth yn ddienw ac yn neilltuo rhif ar hap i adnabod ymwelwyr unigryw.

 2. Mae Google yn defnyddio'r cwci hwn i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.

 3. Cwci arall mae Google Analytics yn ei osod. Mae’r cwci yn storio gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan ac yn helpu i greu adroddiad dadansoddol o sut mae’r wefan yn dod ymlaen. Mae'r data y mae'n ei gasglu yn cynnwys nifer yr ymwelwyr, o ble y daethant, a'r tudalennau y maent yn ymweld â hwy ar ffurf ddienw.

Sut alla i reoli fy newisiadau cwci?

Gallwch reoli eich dewisiadau cwcis trwy glicio ar y botwm eicon “Cookie Settings” (gwaelod chwith) a galluogi neu analluogi'r categorïau cwci ar y ffenestr naid yn unol â'ch dewisiadau.

Os byddwch yn penderfynu newid eich dewisiadau yn ddiweddarach yn ystod eich sesiwn bori, gallwch glicio ar y botwm eicon “Gosodiadau Cwci” (gwaelod chwith). Bydd hwn yn dangos yr hysbysiad caniatâd eto gan eich galluogi i newid eich dewisiadau neu dynnu eich caniatâd yn ôl yn gyfan gwbl.

Yn ogystal â hyn, mae gwahanol borwyr yn darparu gwahanol ddulliau o rwystro a dileu cwcis y mae gwefannau yn eu defnyddio. Gallwch newid gosodiadau eich porwr i rwystro/dileu'r cwcis. I ddarganfod mwy am sut i reoli a dileu cwcis, ewch i Wicipedia, neu Pawb Am Cwcis.

bottom of page